Aktualności

 • Informacja o cenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Kłodzka

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 01.06.2021 roku w Kłodzku nie ulegają zmianie do czasu zatwierdzenia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nowej taryfy dla Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o.

 • Informacja o cenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Ołdrzychowic Kłodzkich

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 01.06.2021 roku w Ołdrzychowicach  Kłodzkich nie ulegają zmianie do czasu zatwierdzenia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nowej taryfy dla Wodociągów Gminy Kłodzko Sp. z o.o.

 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że w dniu 11.05.2021 r. ( wtorek) w godzinach 8:30 -16:00 na ul. Rodzinnej 80,82,84 wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej. Przerwy spowodowane będą koniecznością wykonania prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznej części wspólnych. 

  Przepraszamy za utrudnienia.

 • Prace pomiarowe instalacji elektrycznej

  Na podstawie art. 62.2 ust.. z 07.07.1994 Prawa Budowlanego w związku z trwającymi pracami pomiarowymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku mogą nastąpić 0,5 godzinne  przerwy w dostawie energii elektrycznej.

  Harmonogram przeglądów elektrycznych: kliknij tutaj

  Telefon kontaktowy do osoby wykonującej przeglądy: 603 981 028

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - budowa węzła cieplnego

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Walasiewiczówny 4

  57-300 Kłodzko

  ogłasza przetarg nieograniczony na :

  Budowa węzła cieplnego przy ul. Spółdzielcza 47 w Kłodzku.

  Miejsce i termin składnia ofert:

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku

  ul. Walasiewiczówny 4

  57-300 Kłodzko

  Sekretariat – pok. nr 5

  13.05.2021 do godz. 1200

  Termin otwarcia ofert – 13.05.2021 r. – godz. 1210

   

  Szczegółowe warunki postępowania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Zamawiający może w każdej chwili unieważnić przetarg bez podania przyczyny. 

  Więcej informacji w zakładce Przetargi(remonty,usługi)

 • Informacja

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com