Aktualności

 • Informacja

  W związku z rozliczeniami mediów za II półrocze 2018 r dane w Platformie Wymiany Informacji ( PWI )  nie będą aktualizowane od dzisiaj tj. 11.02.2019 r do dnia zakończenia rozliczeń. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Ogłoszenie o przetargu - na modernizację wewnętrznego dziedzińca

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na " Modernizację wewnętrznego dziedzińca budynku wielorodzinnego przy ul. Muzealnej 9-11 w Kłodzku" .

   

  Więcej informacji w zakładce Przetargi (remonty, usługi).

 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi doradczej

  realizowanej w ramach Projektu

  "Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” 

  (nr Projektu: RPDS.01.03.01-02-0010/17)

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

   Zamawiający:

  Nazwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku

  Adres: ul. Walasiewiczówny 4, 57-300 Kłodzko

  NIP: 883-000-35-52

  REGON: 000-492-960  

  Tel: 74-865-44-10

  Przedmiot zamówienia:

  Usługi doradcze w zakresie audytów energetycznych oraz badań kamerą termowizyjną wraz z konsultacją polegającą na omówieniu stanu poszczególnych budynków i wskazania możliwych kierunków działań termomodernizacyjnych. 

  Warunek konieczny:

  Wykonawca usługi doradczej jest Instytucją Otoczenia Biznesu, która posiada odpowiedni potencjał merytoryczny, techniczny i legitymuje się odpowiednim doświadczeniem, adekwatnym dla zakresu przedmiotu zamówienia.

   

  Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com