Aktualności

 • Przeglądy instalacji elektrycznych

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego rozpoczną się przeglądy instalacji elektrycznych w Państwa mieszkaniach.

   

  Aktualny harmonogram:

  19.06.2019 godzina 9:30 -14:00 i od 16:00 -19:00 - ul. Spółdzielcza 12 , Kłodzko

  21.06.2019 godzina 9:30 -14:00 i od 16:00 -19:00 - ul. Spółdzielcza 14 , Kłodzko

  W razie dodatkowych informacji tel. kontaktowy do osoby wykonującej przeglądy: 603 981 028

 • Przeglądy gazowe

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego rozpoczną się przeglądy instalacji gazowej w Państwa mieszkaniach.

   

  Aktualny harmonogram:

  03.06.2019 – 29.06.2019 ul. Spółdzielcza, Kłodzko (wszystkie numery).

  W razie dodatkowych informacji tel. kontaktowy do osoby wykonującej przeglądy: 693 389 517

   

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

  Kłodzko, ul. Spółdzielcza 38/29  (2 pokoje, kuchnia, łazienka, komunikacja, IX piętro) o pow. użytkowej 43,99m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnica o powierzchni 4,73m2 oraz udział w nieruchomości wspólnej - 0,0063 części. Lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich ani też nie ciążą na nim żadne zobowiązania. Księga wieczysta SW1K/00045770/4.

  Cena wywoławcza wynosi 110 400,00zł

  Wadium  - 5520,00zł

  Minimalne postąpienie przetargowe  - 1104,00zł

  Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

  Osoby stające do przetargu zobowiązane są do zapoznania  i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie organizowania przetargów na ustanowienie i/lub przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej  w Kłodzku (Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie www.sm.klodzko.pl / zakładka: Regulaminy obowiązujące). 

  Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku przy ul. Walasiewiczówny 4 /sala konferencyjna/  w dniu 4 lipca 2019r. godz. 1100

   

  Więcej informacji w zakładce Przetargi (lokale, działki).

 • Informacja

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na „BUDOWĘ WĘZŁÓW CIEPLNYCH PRZY UL. WIOSENNEJ 15 i 31 W KŁODZKU wygrała firma DZT SERVICE Sp. z o. o. ul. Mieszka I 13, 58-160 Świebodzice.

 • Informacja

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com