Aktualności

 • ogłoszenie

  Ogłoszenie wyników przetargu - inspektor nadzoru

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że przetarg na " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 7 spółdzielczych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Kłodzku" wygrała firma:

  Pirotechnika Bogdan Niemczuk, 57-300 Kłodzko ul. Lipowa 33.

   

  Pełna treść wyników w ogłoszeniu.

 • wyniki

  Ogłoszenie wyników przetargu - termomodernizacja

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że przetarg na "TERMOMODERNIZACJĘ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W KŁODZKU"  wygrały następujące firmy.

   

  Pełna treść wyników w ogłoszeniu.

 • Informacja

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, działając na podstawie art. 83 ust. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, informuje o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta w Kłodzku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu z terenów nieruchomości położonych w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej 22-28 oraz 29-55.

   

  Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia i komunikaty Zarządu

 • Ogłoszenie o przetargu - na zbycie lokalu

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

  ul. Spółdzielcza 20/19, 57-300 Kłodzko ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, komunikacja, VI piętro) o pow. użytkowej 51,74 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym  - piwnica o pow. 2,33 m2.

   

  Więcej informacji w zakładce Przetargi (lokale, działki).

 • Ogłoszenie o przetargu - stolarka okienna

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: 

  Dostawa i montaż stolarki okiennej PCV do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 2-94 na klatkach schodowych oraz przy ul. Wiosennej 1-39 w piwnicach.

  Więcej informacji w zakładce Przetargi (remonty, usługi).

 • Informacja

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, działając na podstawie art. 83 ust. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, informuje o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta w Kłodzku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu z terenu nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej 1-3-5.

   

  Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia i komunikaty Zarządu

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com