Aktualności

 • Ogłoszenie o przetargu - na modernizację wewnętrznego dziedzińca

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na " Modernizację wewnętrznego dziedzińca budynku wielorodzinnego przy ul. Muzealnej 9-11 w Kłodzku.

   

  Więcej informacji w zakładce Przetargi (remonty, usługi).

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na :

   I. zbycie prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości gruntowych:

  1. działka nr 12/74 (AM-1), obręb Nowe Miasto o pow. 0,2345 ha położona w Kłodzku przy
   Letniej, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00069949/4.
  2. działka nr 147/18 (AM-2), obręb Nowe Miasto o powierzchni 0,0568ha położona w Kłodzku przy ul. Rodzinnej, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze S Wl K/00070022/0.

  II.  prawa własności następujących nieruchomości gruntowych:

  1. działka nr 490/11 (AM-10), obręb Centrum o powierzchni 0,1245ha położona w Polanicy-Zdroju przy  ul. Zwycięzców, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00073959/8.
  2. działki nr 490/58, 490/59 (AM-10. ), obręb Centrum o powierzchni 0,0796ha (490/58 – 0,0277ha, 490/59 - 0,0519ha) położone w Polanicy-Zdroju przy ul. Zwycięzców, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1 K/00073 955/0.

   

  Więcej informacji w zakładce Przetargi (lokale, działki)

   

 • Odpowiedź na pismo Pana Posła Wojciecha Murdzka

  Odpowiedź na pismo znajduje się w zakładce Ogłoszenia i komunikaty Zarządu.

 • Zawiadomienie - wprowadzenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy ul. Dąbrówki 8

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku zawiadamia, że w dniu 28.08.2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 23/2018 w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Dąbrówki 8  w Kłodzku z tytułu prac termomodernizacyjnych.

  Więcej informacji w zawiadomieniu.

 • Zawiadomienie - wprowadzenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy ul. Dąbrówki 7

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku zawiadamia, że w dniu 28.08.2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2018 w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Dąbrówki 7  w Kłodzku z tytułu prac termomodernizacyjnych.

  Więcej informacji w zawiadomieniu.

 • Zawiadomienie -wprowadzenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy ul. Kusocińskiego 1,3

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku zawiadamia, że w dniu 28.08.2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 24/2018 w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Kusocińskiego 1 i 3 w Kłodzku z tytułu prac termomodernizacyjnych.

  Więcej informacji w zawiadomieniu.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com