Aktualności

 • Komunikat dla mieszkańców Polanicy-Zdrój

 • Ogłoszenie najmu Polanica-Zdrój

 • Informacja o lustracji

 • Informacja PWI

  W związku z rozliczeniami mediów za I półrocze 2020 r. dane w Platformie Wymiany Informacji ( PWI )  nie będą aktualizowane od dnia 03.08.2020 r do dnia zakończenia rozliczeń.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności następującej nieruchomości gruntowej:

  działki nr 490/58, 490/59 (AM-10), obręb Centrum o powierzchni 0,0796ha (490/58 – 0,0277ha, 490/59 – 0,0519ha) położone w Polanicy-Zdroju przy ul. Zwycięzców, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00073955/0

  Cena wywoławcza: 55 000,00 złotych netto + VAT

  (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

  Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty wyceny, sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu w księdze wieczystej.

  Wadium – 2 750,00zł, minimalne postąpienie przetargowe – 550,00zł

  Więcej informacji w zakładce Przetargi(lokale działki).

 • Informacja o Walnym Zgromadzeniu

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com