Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na „BUDOWĘ WĘZŁÓW CIEPLNYCH PRZY UL. WIOSENNEJ 15 i 31 W KŁODZKU wygrała firma DZT SERVICE Sp. z o. o. ul. Mieszka I 13, 58-160 Świebodzice.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com