Informacja o cenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Kłodzka

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 01.06.2021 roku w Kłodzku nie ulegają zmianie do czasu zatwierdzenia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nowej taryfy dla Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com