Informacje ogólne

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku ul. Stanisławy Walasiewiczówny 4, 57-300 Kłodzko

NIP 883-000-35-52
REGON 000492960
KRS 0000103207

e-mail: sekretariat@sm.klodzko.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek    od 700 do 1500
wtorek  od 800 do 1600
 

 

 • Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku

   
  1. Bogdan Haławin – Członek Zarządu Prezes Zarządu,
  2. Mieczysław Gunia – Członek Zarządu Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Główny Księgowy
  3. Adam Pić - Członek Zarządu Zastępca Prezesa ds. gospodarki zasobami

   

  Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w każdy wtorek  w godz. od 1000 do 1200 i od 1400 do 1530

   

    

   

 • Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku

   

  1. Konieczny Marek -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Ochman Andrzej  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Zawadzka Małgorzata - Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Janiuk Zbigniew - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  5. Nowak Zbigniew - Przewodniczący Komisji GZMiI
  6. Duda Zdzisław - członek Komisji GZMiI
  7. Gustowska Aneta - członek Komisji Rewizyjnej
  8. Klimaszko Stefan - członek Komisji Rewizyjnej
  9. Okołów Bogusław - członek Komisji Rewizyjnej
  10. Winiarski Tadeusz - członek GZMiI
  11. Andrzej Mikuś - członek Komisji Rewizyjnej