Na modernizację dźwigów osobowych

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Walasiewiczówny 4

57-300 Kłodzko

ogłasza przetarg nieograniczony na :

MODERNIZACJĘ TRZECH DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
W KŁODZKU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 32, 34, 38".

Miejsce i termin składnia ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku

ul. Walasiewiczówny 4

57-300 Kłodzko

Sekretariat – pok. nr 5

08.01.2021 do godz. 1100

Termin otwarcia ofert – 08.01.2021 r. – godz. 1110

 

Szczegółowe warunki postępowania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający może w każdej chwili unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com