Na montaż stolarki okiennej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku

ul. Walsiewiczówny 4

57-300 Kłodzko

ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ PCV DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W KŁODZKU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ NR OD 6 – 8; 10 – 12
NA KLATKACH SCHODOWYCH 

 

Szczegółowe warunki postępowania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku

Walasiewiczówny 4

57-300 Kłodzko

Termin składania/otwarcia ofert – 11.10.2019 r. do godz. 900

            Zamawiający może w każdej chwili unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com