Na obsługę instalacji wod-kan, gaz, c.o

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku

ul. Walasiewiczówny 4

57-300 Kłodzko

ogłasza przetarg nieograniczony na :

WYKONANIE ROBÓT DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNEJ, C.O., C.W.U. ORAZ SIECI CIEPLNYCH I GAZOWYCH O JEDNOSTKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ KWOTY 20 000 ZŁ. BRUTTO NA TERENACH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
W KŁODZKU

(Kłodzko, Polanica Zdrój i Ołdrzychowice Kłodzkie.) 

Miejsce i termin składnia ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku

ul. Walasiewiczówny 4

57-300 Kłodzko

Sekretariat – pok. nr 5

28.05.2020 do godz. 1100

Termin otwarcia ofert – 28.05.2020 r. – godz. 1110  

Szczegółowe warunki postępowania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający może w każdej chwili unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com