Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - budowa węzła cieplnego

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Walasiewiczówny 4

57-300 Kłodzko

ogłasza przetarg nieograniczony na :

Budowa węzła cieplnego przy ul. Spółdzielcza 47 w Kłodzku.

Miejsce i termin składnia ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku

ul. Walasiewiczówny 4

57-300 Kłodzko

Sekretariat – pok. nr 5

13.05.2021 do godz. 1200

Termin otwarcia ofert – 13.05.2021 r. – godz. 1210

 

Szczegółowe warunki postępowania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający może w każdej chwili unieważnić przetarg bez podania przyczyny. 

Więcej informacji w zakładce Przetargi(remonty,usługi)

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com