Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania następujących nieruchomości gruntowych :

1. działka nr 12/74 (AM-1), obręb Nowe Miasto o powierzchni 0,2345 ha położona w Kłodzku przy

   ul. Letniej.

2. działka nr 147/18 (AM-2), obręb Nowe Miasto o powierzchni 0,0568 ha położona w Kłodzku przy

  ul. Rodzinnej.

 

Więcej informacji w zakładce Przetargi (lokale, działki)

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com