Zawiadomienie - wprowadzenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy ul. Dąbrówki 8

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku zawiadamia, że w dniu 28.08.2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 23/2018 w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Dąbrówki 8  w Kłodzku z tytułu prac termomodernizacyjnych.

Więcej informacji w zawiadomieniu.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com