Zawiadomienie -wprowadzenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy ul. Kusocińskiego 1,3

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku zawiadamia, że w dniu 28.08.2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 24/2018 w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Kusocińskiego 1 i 3 w Kłodzku z tytułu prac termomodernizacyjnych.

Więcej informacji w zawiadomieniu.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com