Zawiadomienie - wprowadzenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy ulice Walasiewiczówny i Okrzei

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku zawiadamia, że w dniu 31.07.2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 21/2018 w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Walasiewiczówny 6 i ul. Okrzei 29 w Kłodzku z tytułu prac termomodernizacyjnych.

Więcej informacji w zawiadomieniu.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com