Najem lokalu ul. Rodzinna 44/A1, Kłodzko

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje o możliwości najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 18,27m2 (po kiosku „RUCH”), położonego w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 44/A1. Osoby zainteresowane najmem ww. pomieszczenia  proszone są o składanie pisemnych wniosków do siedziby Spółdzielni do dnia 15.02.2023r. Za używanie przedmiotu umowy Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu oraz pozostałe opłaty związane z eksploatacją lokalu m.in. dostawa wody i odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także inne wynikające  z odrębnych uchwał i indywidualnie zawartych umów. Informujemy, że przypadku zgłoszenia kilku zainteresowanych wybór najemcy dokonany zostanie w  drodze przetargu. 

Kontakt w sprawie pok. nr 11, tel.: 74/865-44-33

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com