Ogłoszenie o przeglądach gazowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego rozpoczną  się przeglądy instalacji gazowej w Państwa mieszkaniach.

Harmonogram najbliższych przeglądów zostanie umieszczony ( wkrótce) na stronie internetowej Spółdzielni oraz klatkach schodowych Państwa budynków.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com