Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku:

 1. Janiuk Zbigniew – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Ochman Andrzej – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Winiarski Tadeusz – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Wierzbicka Anna – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 5. Grzesik Zdzisław – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
 6. Duda Zdzisław
 7. Jarosz Armin
 8. Iwona Lemiesz
 9. Okołów Bogusław
 10. Rydz Mirosława
 11. Ściebura Sławomir

 

 

Plan dyżurów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku na II półrocze 2019 r.

DATA

IMIĘ I NAZWISKO

30 lipiec 2019 r.

Anna Wierzbicka, Mirosława Rydz

27 sierpień 2019 r.

Armin Jarosz, Bogusław Okołów

24 wrzesień 2019 r.

Andrzej Ochman, Sławomir Ściebura

29 październik 2019 r.

Zdzisław Grzesik, Zdzisław Duda

26 listopad 2019 r.

Iwona Lemiesz, Armin Jarosz

31 grudzień 2019 r.

Sławomir Ściebura, Bogusław Okołów

Dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku odbywać się będą zgodnie z wyżej zamieszczonym planem w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku przy ul. Walasiewiczówny 4 od godz. 1400 do 1530 (sala konferencyjna).
Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com