Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku:

 1. Janiuk Zbigniew – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Ochman Andrzej – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Winiarski Tadeusz – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Wierzbicka Anna – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 5. Grzesik Zdzisław – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
 6. Duda Zdzisław
 7. Jarosz Armin
 8. Iwona Lemiesz
 9. Okołów Bogusław
 10. Rydz Mirosława
 11. Ściebura Sławomir

 

Plan dyżurów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku na II półrocze 2021 r.

DATA

IMIĘ I NAZWISKO

31 sierpień 2021 r.

Zbigniew Janiuk, Andrzej Ochman

28 wrzesień 2021 r.

Armin Jarosz, Zdzisław Duda

26 październik 2021 r.

Anna Wierzbicka, Mirosława Rydz

30 listopada 2021 r.

Bogusław Okołów, Iwona Lemiesz

28 grudzień 2021 r.

Zdzisław Grzesik, Sławomir Ściebura

Dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku odbywać się będą zgodnie z wyżej zamieszczonym planem w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku przy ul. Walasiewiczówny 4 od godz. 1400 do 1530 (sala konferencyjna).
Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com