Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku oraz plan dyżurów Członków Zarządu

  1. Bogdan Haławin – Członek Zarządu Prezes Zarządu,
  2. Mieczysław Gunia – Członek Zarządu Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Główny Księgowy
  3. Adam Pić - Członek Zarządu Zastępca Prezesa ds. gospodarki zasobami

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w każdy wtorek  w godz. od 1000 do 1200 i od 1400 do 1530

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com