Aktualności

 • Najem lokalu ul. Rodzinna 44/A1, Kłodzko

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje o możliwości najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 18,27m2 (po kiosku „RUCH”), położonego w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 44/A1. Osoby zainteresowane najmem ww. pomieszczenia  proszone są o składanie pisemnych wniosków do siedziby Spółdzielni do dnia 15.02.2023r. Za używanie przedmiotu umowy Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu oraz pozostałe opłaty związane z eksploatacją lokalu m.in. dostawa wody i odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także inne wynikające  z odrębnych uchwał i indywidualnie zawartych umów. Informujemy, że przypadku zgłoszenia kilku zainteresowanych wybór najemcy dokonany zostanie w  drodze przetargu. 

  Kontakt w sprawie pok. nr 11, tel.: 74/865-44-33

 • Informacja dotycząca członkostwa

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu mogą uzyskać członkostwo w Spółdzielni poprzez złożenie deklaracji dostępnej na stronie internetowej w zakładce Druki do pobrania -Członkostwo.

  Uzyskanie członkostwa jest bezpłatne. Po uzyskaniu członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej nastąpi zmiana stawki odpisu na fundusz remontowy.

 • Ogłoszenie najmu lokalu ul. Fabryczna 3/I, Polanica Zdrój

 • Informacja

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com