Bank Mieszkań

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku uprzejmie informuje, że z myślą o naszych członkach i lokatorach, którzy są zainteresowani kupnem, sprzedażą lub zamianą mieszkań znajdujących się w zasobach naszej Spółdzielni, uruchomił BANK MIESZKAŃ.

Będzie miał on za zadanie w konkretny sposób ułatwić naszym członkom i lokatorom poszukiwanie interesujących ich ofert. Działalność Banku Mieszkań, będzie polegała na zbieraniu i udostępnianiu informacji, jednak to sam zainteresowany będzie musiał znaleźć odpowiadającą mu ofertę i skontaktować się z potencjalnym kontrahentem w celu dokonania dalszych czynności związanych z lokalem. Informacje odnośnie ofert kupna, sprzedaży lub zamiany będą na bieżąco podawane na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Zgłoszenie lokalu nastąpi po wypełnieniu i złożeniu w Spółdzielni podpisanego osobiście formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej do pobrania lub w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 1, tel. 74 865 44 34, w godzinach przyjmowania interesantów.

Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni będzie bezpłatne i umieszczane na czas wskazany przez wnioskodawców.

UWAGA: Spółdzielnia nie będzie pośrednikiem w transakcjach dokonywanych pomiędzy stronami, a prowadzony Bank Mieszkań będzie miał charakter czysto informacyjny.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com