Informacja w sprawie udostępniania dokumentów na stronie internetowej

Od 30.09.2016 obowiązują zmiany na stronie internetowej Spółdzielni. Dostęp do dokumentów na stronie wyłącznie po zalogowaniu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku podjął uchwałę nr 112/3/2016 z dnia 02.03.2016 r. w sprawie instrukcji udostępniania dokumentów i informacji umieszczanych na stronie internetowej SM w Kłodzku. W związku z podjętą uchwałą zakładki Rada Nadzorcza, Zarząd, Walne Zgromadzenie, Fundusz remontowy oraz Lustracja dostępne będą wyłącznie po zalogowaniu się na stronie internetowej.

W tym celu osoby uprawnione zainteresowane dostępem poprzez stronę internetową do ww. zakładek proszone są o kontakt w siedzibie Spółdzielni z Działem Gospodarki Zasobami (pokój nr 11) w celu weryfikacji członkostwa bądź prawa do lokalu mieszkalnego po uprzednim ukazaniu dokumentu tożsamości a następnie z informatykiem (pokój nr 2) w celu rejestracji  konta dostępu.  

Zakładki będą dostępne po zalogowaniu się na stronie internetowej www.sm.klodzko.pl oraz wybraniu przycisku "zaloguj się" i wpisaniu jako nazwę użytkownika adresu email oraz po podaniu hasła przydzielonego przez informatyka

Instrukcja udostępniania dokumentów i informacji znajduje się w zakładce Ogłoszenia i komunikaty Zarządu

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com