Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 5, 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 - w sprawie ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej - dalej: RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Kłodzku przy ul. Stanisławy Walasiewiczówny 4, 57-300 Kłodzko

NIP 883-000-35-52
REGON 000492960
KRS 0000103207
kontakt : 
telefon 74/865-44-10 
mail: sekretariat@sm.klodzko.pl;

2) Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku;

3) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

4) Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania a także żądanie ich usunięcia.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com