Aktualności

 • Awaria przerwa w dostawie wody Polanica Zdrój

  Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. informuje, że z powodu nagłej awarii w dniu 01.02.2023 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody na ul. Łąkowej  w Polanicy Zdrój (do godz. 15:00).
   
  Za niedogodności przepraszamy.
 • Najem lokalu ul. Rodzinna 44/A1, Kłodzko

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje o możliwości najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 18,27m2 (po kiosku „RUCH”), położonego w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 44/A1. Osoby zainteresowane najmem ww. pomieszczenia  proszone są o składanie pisemnych wniosków do siedziby Spółdzielni do dnia 15.02.2023r. Za używanie przedmiotu umowy Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu oraz pozostałe opłaty związane z eksploatacją lokalu m.in. dostawa wody i odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także inne wynikające  z odrębnych uchwał i indywidualnie zawartych umów. Informujemy, że przypadku zgłoszenia kilku zainteresowanych wybór najemcy dokonany zostanie w  drodze przetargu. 

  Kontakt w sprawie pok. nr 11, tel.: 74/865-44-33

 • Oferta pracy

   Zatrudnimy

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje,

  że zatrudni na stanowisko: inspektor ds. budowlanych – 1 osobę

  zakres obowiązków: przygotowywanie przetargów na roboty budowlane, negocjacje cenowe, sporządzanie umów i kosztorysów. Prowadzenie korespondencji związanej z prowadzonym zakresem spraw.

  Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

  Osoby zainteresowane mogą składać oferty CV osobiście pod adresem:

  SM w Kłodzku ul. St. Walasiewiczówny 4, 57-300 Kłodzko

  mail: sekretariat@sm.klodzko.pl

  tel: 74 865 44 10

  Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku informuję, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku; dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; dane osobowe kandydatów nie będą ujawniane innym odbiorcom; dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko dane będą przetwarzane wyłączenie w celach związanych z działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku; dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania a także żądanie ich usunięcia.

   

 • Informacja dotycząca członkostwa

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu mogą uzyskać członkostwo w Spółdzielni poprzez złożenie deklaracji dostępnej na stronie internetowej w zakładce Druki do pobrania -Członkostwo.

  Uzyskanie członkostwa jest bezpłatne. Po uzyskaniu członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej nastąpi zmiana stawki odpisu na fundusz remontowy.

 • Ogłoszenie najmu lokalu ul. Fabryczna 3/I, Polanica Zdrój

 • Informacja

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com