Aktualności

 • Wymiana wodomierzy III termin

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że zostanie przeprowadzony trzeci – ostateczny termin wymiany wodomierzy przez firmę ISTA  za dodatkową opłatą tj. zryczałtowana cena indywidualnego dojazdu montera w wysokości 16,20 zł brutto/lokal.

  W związku z powyższym prosimy właścicieli, którzy nie wymienili wodomierzy o udostępnienie lokali.

  Z dniem 01.01.2023 r. obecnie zamontowane wodomierze utracą cechę legalizacyjną i nie będą mogły być używane do pomiarów zużytej wody.

  Lokale, w których do dnia 31.12.2022 roku nie zostanie przeprowadzona wymiana wodomierzy, traktowane będą od nowego 2023 roku jako nieopomiarowane, a podstawą do rozliczeń zużycia wody stanowić będzie ryczałt w wysokości ustalonej w oparciu o obowiązujący Regulaminu Rozliczania Kosztów: Energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody, zimnej wody i gazu w lokalach oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2015 w Kłodzku z dnia 28.04.2015 r. z póź. zmianami.

  W oparciu o obowiązujący regulamin miesięczny ryczałt wynosi: 11m3/osobę/ za zimną wodę  oraz       

  4 m3/osobę  za ciepłą wodę – dotyczy lokali z c.w.u.

   

  Wymiana wodomierzy Kłodzko III termin harmonogram:

  Kłodzko:

  adres data godzina
  WOLNOŚCI 83 24.11.22 12-13
  CZESKA 37 24.11.22 13-14
  LUTYCKA 10-15 24.11.22 13-14
  RODZINNA 2-50 24.11.22 14-16
  RODZINNA 52-110 24.11.22 16-18
  RODZINNA 1-7 24.11.22 18-19
  WIOSENNA 2 25.11.22 12-13
  WIOSENNA 7-39 25.11.22 12-16
  WIOSENNA 10-10A 25.11.22 16-18
  WIOSENNA 12 25.11.22 16-18
  WOJCIECHA 17 25.11.22 18-19
  DĄBRÓWKI  1-8 28.11.22 12-15
  OKRZEI 26-26A 28.11.22 15-19
  OKRZEI 29 29.11.22 12-15
  KUSOCIŃSKIEGO 1-3 29.11.22 15-16
  MORCINKA 4 29.11.22 15-16
  MALCZEWSKIEGO H1-H3 29.11.22 16-17
  SPÓŁDZIELCZA 1-5 29.11.22 16-17
  SPÓŁDZIELCZA 6-12 29.11.22 17-19
  SPÓŁDZIELCZA 14-20 30.11.22 12-14
  SPÓŁDZIELCZA 22-28 30.11.22 14-17
  SPÓŁDZIELCZA 27 30.11.22 17-18
  GARAŻE 30.11.22 17-18
  WYSZYŃSKIEGO 2-8  30.11.22 18-19
  SPÓŁDZIELCZA 32-38 01.12.22 12-14
  SPÓŁDZIELCZA 40-46 01.12.22 14-17
  WALASIEWICZÓWNY 3-5 01.12.22 17-19
  WALASIEWICZÓWNY 6 01.12.22 17-19
  SPÓŁDZIELCZA 48-54 02.12.22 12-15
  SPÓŁDZIELCZA 31-55 02.12.22 15-17
  LETNIA 1 02.12.22 17-18
  MUZEALNA 9-11 02.12.22 17-18
  ŁUKASIŃSKIEGO 15-25 02.12.22 18-19

  Polanica Zdrój:

  Wszystkie zasoby 19.11.22 12-19

   

  Prosimy o udostępnianie miejsc, w których znajdują się wodomierze i pozostanie w domu  w wyznaczonych godzinach. Informujemy, że w trakcie wykonywanych prac mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do wody.

  Telefon kontaktowy do wykonawcy usługi: 798 436 385

  Dział techniczny  74/865-44-26

 • Informacja dotycząca członkostwa

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu mogą uzyskać członkostwo w Spółdzielni poprzez złożenie deklaracji dostępnej na stronie internetowej w zakładce Druki do pobrania -Członkostwo.

  Uzyskanie członkostwa jest bezpłatne. Po uzyskaniu członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej nastąpi zmiana stawki odpisu na fundusz remontowy.

 • Ogłoszenie najmu lokalu ul. Fabryczna 3/I, Polanica Zdrój

 • Ogłoszenie najmu lokalu ul. Rodzinna 44/A1, Kłodzko

 • Informacja dotycząca ogrzewania

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku informuje, że z dniem 28.09.2022 nastąpi sukcesywne dostarczanie ciepła w zasobach.

 • Informacja

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com