Aktualności

 • Ogłoszenie

  Dostawca ciepła firma CALOR w Kłodzku informuje, że w związku z pracami na sieci cieplnej nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

  Prace będą prowadzone w dniu 02.10.2023 r. w godzinach 6.00 do 18.00.

  *03.10.2023 8:55

  Firma Calor informuję, że wskutek nieprzewidzianych okoliczności, prace remontowe oraz związane z usunięciem awarii w komorze ciepłowniczej przedłużyły się. Aktualnie przystępujemy do uruchamiania kotłowni. O zakończeniu poinformuję bezzwłocznie.

  Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość.

   

 • Ogłoszenie

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku informuje, że trwa uzupełnianie wody w instalacji c.o. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pełne otwarcie głowic zaworów termostatycznych przy grzejnikach, oraz zwrócenie uwagi czy nie występują wycieki wody z instalacji.

  W przypadku stwierdzenia przecieków prosimy o pilne powiadomienie Spółdzielni Mieszkaniowej

  tel. 74 865 44 21 lub konserwatora tel. 693 422 099. 

   

 • Przeglądy instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego rozpoczną  się przeglądy instalacji elektrycznych w Państwa mieszkaniach.

  Harmonogram przeglądów:

  ul. Spółdzielcza 32,  18 września 2023 r.
  ul. Spółdzielcza 34,  19 września 2023 r.
  ul. Spółdzielcza 36,  20 września 2023 r.
  ul. Spółdzielcza 38,  21 września 2023 r.
  ul. Spółdzielcza 40,  22 września 2023 r.
  ul. Spółdzielcza 42,  23 września 2023 r.
  ul. Spółdzielcza 44,  25 września 2023 r.
  ul. Spółdzielcza 46,  26 września 2023 r.
  ul. Spółdzielcza 48,  27 września 2023 r.
  ul. Spółdzielcza 50,  28 września 2023 r.
  ul. Spółdzielcza 52,  30 września 2023 r.

  ul. Rodzinna 1,  3 październik 2023 r.
  ul. Rodzinna 3,  4 październik 2023 r.
  ul. Rodzinna 5,  5 październik 2023 r.
  ul. Rodzinna 7,  7 październik 2023 r.

  ul. Kard. Wyszyńskiego 2,   9 październik 2023 r.
  ul. Kard. Wyszyńskiego 4,  10 październik 2023 r.
  ul. Kard. Wyszyńskiego 6,  11październik 2023 r.
  ul. Kard. Wyszyńskiego 8,  12 październik 2023 r.

  Telefon kontaktowy osoby dokonującej pomiary: 607 063 230 

 • Ogłoszenie - przeglądy gazowe

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego rozpoczęły się przeglądy instalacji gazowej w Państwa mieszkaniach.

   

  Harmonogram najbliższych przeglądów:

  28.08.2023 - 31.08.2023 r. - ul. Okrzei - Kłodzko

  21.08-25.08.2023 r. - ul. Dąbrówki - Kłodzko

  14.08 - 19.08.2023 r. - ul. Czeska 37, ul. Lutycka 10,15, ul. Muzealna 9,11, ul. Morcinka 4, ul. Malczewskiego H, ul. Wojciecha 17, Wyszyńskiego 2,4,6,8 - Kłodzko

  07.08 -11.08.2023 r. - ul. Rodzinna (wszystkie numery) - Kłodzko

   

  Telefon kontaktowy firmy dokonującej przeglądy: 693 389 517

 • Zawiadomienie o uchwaleniu regulaminu

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku zawiadamia, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku w dniu 16.05.2023 r. podjęła uchwałę nr 14/2023 w sprawie: uchwalenia regulaminu rozliczania kosztów: energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody, zimnej wody i gazu w lokalach oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku.

  Regulamin będzie obowiązywał:

  • W części dotyczącej rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody, zimnej wody, gazu w lokalach oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych od dnia 1 lipca 2023 r.;
  • W części dotyczącej rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania od dnia 1 czerwca 2023 r., tj. od początku sezonu rozliczeniowego 2023/2024, rozpoczynającego się w dniu 1 czerwca 2023 r.

  Regulamin dostępny w zakładce Regulaminy obowiązujące - kliknij tutaj aby otworzyć regulamin   

 • Ogłoszenie o przeglądach gazowych

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego rozpoczną  się przeglądy instalacji gazowej w Państwa mieszkaniach.

  Harmonogram najbliższych przeglądów zostanie umieszczony ( wkrótce) na stronie internetowej Spółdzielni oraz klatkach schodowych Państwa budynków.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com