Informacja dotycząca remontów w zasobach Spółdzielni

Zamierzone remonty mieszkań i inne prace zakłócające ciszę i powodujące jakiekolwiek inne utrudnienia i uciążliwości dla innych mieszkańców należy zgłaszać pisemnie do Zarządu Spółdzielni oraz uprzedzać o nich współmieszkańców informując jednocześnie o planowanym terminie zakończenia prac.

Regulamin porządku domowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com