Informacja dotycząca zasad działania systemu wentylacji w budynkach mieszkalnych

Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu. W zasobach naszej Spółdzielni Mieszkaniowej znakomita większość budynków posiada system wentylacji grawitacyjnej. W niniejszym opracowaniu postaramy w sposób dostępny i skrócony wyjaśnić zasady działania systemu wentylacji grawitacyjnej, związane z nią zasady, które należy bezwzględnie przestrzegać oraz wskazać, wynikające z nieprawidłowości w jej działaniu, zagrożenia. 

Zachęcamy również do zapoznania się z opracowaniem znajdującym się na stronie internetowej  www.rekuperatory.pl/wentylacja-grawitacyjna .

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com