Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku:

 1. Jarosz Armin – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Nowak Zbigniew – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Gustowska  Aneta– Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Broniszewska Milena – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 5. Grzesik Zdzisław – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
 6. Janiszewska Magdalena
 7. Lemiesz Iwona
 8. Maluchnik Grzegorz
 9. Dorota Rakowska-Duda
 10. Ściebura Sławomir
 11. Wierzbicka Anna

 

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku na I półrocze 2024 r.

DATA

IMIĘ I NAZWISKO
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PEŁNIĄCEGO DYŻUR

30.01.2024r.

Aneta Gustowska, Zbigniew Nowak

27.02.2024r.

Iwona Lemiesz, Dorota Rakowska-Duda

26.03.2024r.

Armin Jarosz, Sławomir Ściebura

23.04.2024r.

Zdzisław Grzesik, Anna Wierzbicka

21.05.2024r.

Grzegorz Maluchnik, Milena Broniszewska

25.06.2024r.

Magdalena Janiszewska, Aneta Gustowska

 

Dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku odbywać się będą zgodnie z zamieszczonym planem w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku przy ul. Walasiewiczówny 4 od godz. 1430 do 1530 (sala konferencyjna).

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com